Arkinen psykologia vs oikea (tieteellinen) psykologia:

-psykologin käyttäminen suunnittelussa kallista ja tarve kyseenalaista

-arkinen (tai yleinen) psykologia ei välttämättä riitä selittämään kaikkea mahdollista

Suunnitelussa ihminen kiinnostaa. Ihminen on käyttäjänä suunnittelun keskiössä. Käyttäjä on yleensä abstrakti olio, joka kattaa mahdollisimman suuren osan kaikista käyttäjistä joille palvelua tai laitetta (tai muuta) suunnitellaan. On saatava mahdollisimman laaja kuva käyttäjästä (eli käyttäjistä) jotta saadaan tarpeeksi laaja ymmärrys. 

On myös tärkeää tunnistaa käyttäjät ja käyttäjien persoonat tai profiilit (minkälaisia käyttäjät ovat). On vaikea tarkastella käyttäjää, jos sitä ei tunnista. Käyttäjätieto eli asiakaspalauttetta ja -tutkimusta syvempää tietoa: kuka käyttää, miksi käyttää, mihin tarkoitukseen käyttää, missä ympäristössä käyttää ja niin edelleen. Käyttäjätieto voi tulla monista lähteistä ja vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin. 

Ihminen on sosiaalinen eläin. Ihmiset (eli käyttäjät) muodostavat ryhmiä, verkostoja, yhteisöjä, organisaatioita ja kulttuureja. Jotta voidaan ymmärtää sosiaalisia tapahtumia ja vuorovaikutuksia, ei voida tyytyä vain käyttäjien tarkasteluun yksilötasolla. On myös ihmisen ja laitteen välistä vuorovaikutusta, johon voi liittyä (käyttö)ympäristö eli konteksti. Myös tätä vuorovaikutusta on ymmärrettävä. 

"5 koehenkilö on yleensä tarpeeksi, että löydetään 75% virheistä"

käyttäjä vs käyttäjien edustaja

määritelty vs potentiaalinen

alunperin käyttäjät ja kehittäjät olivat samoja henkilöitä, kunnes alettiin kehittää toiselle (kuin itselle)

etnografia = kuvaus tyypillisestä käyttäjästä