Käyttökonteksti tarkoittaa sitä tilannetta, ympäristöä, välinettä, käyttäjää ja kulttuuria, jossa jonkin teknisen välineen käyttö tapahtuu. Kaikissa käyttökonteksteissa täytyy ottaa huomioon edellä mainitut tekijät. Tietoteknisillä laitteilla on yleensä itseisarvoa vain sen kehittäjille, mutta sen käyttäjille laitteilla on lähes poikkeuksetta vain välinearvoa. Tämän takia kehittäjien on ymmärrettävä käyttökonteksti ja sitä ympäröivät tekijät.

On myös osattava katsoa tulevaisuuteen, sillä yhä useampi käyttökonteksti on mobiilinen ja laitteen käyttökonteksti on jatkuvassa muutoksessa. Pöytätietokone on sidottuna sen sijaintiin, joka on yleensä pöytä lämmitetyssä huoneessa eikä fyysinen käyttöympäristö muutu kovin usein. Sen sijaan mobiiliset laitteet (kannettavat tietokoneet, tablet-tietokoneet ja puhelimet) kulkevat mukana ja täten fyysinen käyttöympäristö muuttuu. Fyysisen käyttöympäristön muutos vaikuttaa myös sosiaaliseen ympäristöön. Erilaisia sosiaalisia ympäristöjä ovat esimerkiksi koti, koulutuslaitos, kahvilat, kirjastot ja työpaikka. 

 

Akateemisessa kontekstissa on tärkeää käyttää oikeita termejä. Arkipäiväisemmässä kontekstissa voi käyttää termejä, jotka tarkoittavat jotain sinnepäin mitä halutaan sanoa. 

Hyödyllisiä termejä tältä aihealueelta:

- IT (information technology) (tietotekniikka)

- ICT (information and communication technology) (sisältää myös kommunkoinnin)

- Digitaaliset palvelut 

 

Muuta aihealueeseen liittyvää:

On paljon erilaisia oletuksia ja väittämiä, jotka eivät ole enää paikkansapitäviä. Yksi olettamus on, että lapset eivät osaa käyttää tietoteknisiä laitteita. Tämä ei kuitenkaan täysin pidä paikkaansa, sillä nykyajan lapset ovat käyttäneet tietoteknisiä laitteita läpi tämänhetkisen elämänsä. Toinen yleinen olettamus on, että sähköiset kodinkoneet ovat vain kodinkoneita. Tämäkään ei pidä paikkaansa, sillä kodinkoneet sisältävät ohjelmia ja tekniikkaa.