Käyttäjäkeskeinen suunnittelu kuvaa miten tuotetaan hyödyllisiä ja käytettäviä ratkaisuja. Siinä kiinnitetään huomiota käyttäjiin, käyttäjien tarpeisiin ja vaatimuksiin. On oltava laaja ymmärrys ja tietämys käyttäjistä. Käyttäjät ovat usein mukana kehitysprosessissa; kehittäjien ja käyttäjien välillä on läheinen vuorovaikutus. Käyttäjien mielipiteet saadaan jo kehitysprosessin aikana.

Käyttäjät pystyvät antamaan parasta mahdollista tietoa käyttäjäkokemuksesta, käyttökontekstista ja toiminnastaan. Tuotetta (tai prototyyppiä) voi testata oikeassa ympäristössä ja käyttökontekstissa. Vrt. käytettävyystestaus vasta prosessin loppupuolella

Yksi tärkeä tavoite kehittäjänä on ymmärtää käyttäjää, käyttökontekstia ja käyttötoimintaa. Teknologiaa voi käyttä tässä apuvälineenä.

On tärkeää pohtia, onko jokin tuote väline vai kohde; eli onko tuotteella itseisarvo vai välinearvo. 

 

 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu = KKS